02 439 01150700 45 155

Бонус услуги Юни 2021

Подробности за Бонус Услуги Юни 2021г.

 

1. Услуга "Рекламни услуги Facebook / Instagram" e подарък към пакет Seliton Deluxe и Seliton Superior, закупен по време на Ранна Лятна Промоция от 01.06.2021г. до 30.06.2021г.

Включва:

- Създаване и настройване на бизнес мениджър и рекламен акаунт във Facebook и Instagram (стандартна цена за тази услуга 200 лв. без ДДС еднократно, в рамките на Ранна Лятна Промоция услугата е безплатна)
- Kриейтив и дизайн на корица и профилна снимка;
- Създаване на 4 рекламни кампании в рамките на 1 месец (стандартна цена за тази услуга 500 лв. без ДДС за 1 месец, в рамките на Ранна Лятна Промоция услугата е безплатна);
- Създаване и управление на кампания за ремаркетинг;
- Създаване на 4 банера във формат за Facebook и Instagram в рамките на месеца;
- Прецизно таргетиране;
- Ежедневен мониторинг и оптимизация на рекламните кампании;
- Изготвяне на месечни доклади за постигнатите резултати;

 

2. Услуга "Префесионален дизайн на лого" e подарък към пакет Seliton Superior, закупен по време на Ранна Лятна Промоция от 01.06.2021г. до 30.06.2021г.


Включва:
- Създаване на 2 концепции за лого, с 2 цветови варианта всеки (стандартна цена за тази услуга 300 лв. без ДДС еднократно, в рамките на Ранна Лятна Промоция услугата е безплатна)
- 1 безплатна корекция на избрания вариант
- Препоръчваме клиентът (възложителят) да изрази своите предпочитания в среща/разговор с Графичен дизайнер от екипа на Seliton преди започване на работа по логото.

Време за разработка: 20-30 работни дни

 

3. Услуга "Префесионален дизайн на банери" e подарък към пакет Seliton Superior като алтернатива на Лого дизайн (клиентът избира една от двете безплатни графични услуги), закупен по време на Ранна Лятна Промоция от 01.06.2021г. до 30.06.2021г.

Включва:
- Създаване на 3 банера, големи или малки, в зависимост от използваната дизайн тема (стандартна цена за тази услуга 300 лв. без ДДС еднократно, в рамките на Ранна Лятна Промоция услугата е безплатна)
- 1 безплатна корекция за всеки банер
- Препоръчваме клиентът (възложителят) да въведе смислен брой продукти (5-10 категории и 50-100 продукта) в своя магазин преди започване на банер дизайн, за да се вижда цялостното излъчване и структура на магазина. Банерите ще се съобразят със структурата на магазина, със структурата на дизайн темата, с логото на магазина и/или с водещи продукти (водещи марки).
- Изисква се клиентът (възложителят) да предостави снимки с висока резолюция, без водни знаци, които ще се използват за съдванането на банерите.

 

Време за разработка: 20-30 работни дни