Работа със Складова система Seliton за търговци СЪС СОБСТВЕНИ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

Дата: 09 Ное 2017

Последователност при работа със Складова система Seliton

за търговци СЪС СОБСТВЕНИ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

 


ПЪРВА ГЛАВА

Задължителни първи стъпки
(Изпълняват се от отдел “Техническа поддръжка” на Seliton)1. Създаване на Вътрешен склад

Екран: Складове > Складове > Нов склад

Въвежда се име на Склада и се създава поне една локация в Склада (напр. Приемна, Стелаж 1А, Помещение 1 и т.н.).


2. Създаване на Доставчик.

Нужно е да се създаде профил на поне един от доставчиците, с които клиентът работи.

Екран: Складове > Доставчици > Нов доставчик

Въвеждат се данните на доставчика.


3. Настройка на Статуси на поръчка (извън Складовия модул)

Екран: Настройки > Статуси на поръчка

Старите “Инвентарни действия” трябва да се асоциират / напаснат с новите “Складови операции”. Силно препоръчително е да се добавят следните нови статуси:

- Резервирай количества в наш склад
- Резервирай количества при доставчик
- Изписване от склад


Препоръчителните опции, които трябва да се изберат за всеки Статус са следните:

http://seliton.bg/userfiles/archive/product_files_shared/Order-Statuses.pdfВТОРА ГЛАВА

Препоръчителни последващи стъпки
зпълняват се от търговци, които работят със собствени складови наличности)


1. Заприхождаване (Получаване) на съществуващ в системата / магазина продукт


Изпълнява се Системна инвентаризация:

Екран: Операции в склад > Инвентаризация > Системна инвентаризация


След изпълнение на Системна инвентаризация, всички съществуващи продукти във вашия магазин автоматично ще бъдат заприходени във вече създания Вътрешен склад. Ако желаете да използвате повече от един Вътрешен склад, може да разпределите продуктите в тях чрез Трансфер на стоки (вижте Стъпка 3).


2. Заприхождаване (Получаване) на чисто нов продукт, който не съществува в системата / магазина


Системата позволява два подхода:


2.1. Създаване на нов подукт от един екран + Заприхождаване на нов продукт от втори екран:

Създаване на пртодукт през екран: Продукти > Продукти

След създаване на продукта, той може да бъде заприходен през екран: Складове / Доставчици > Получаване на стоки. Въведете Код на продукта или име на продукта и неговите данни ще се генерират от системата автоматично.


2.2. Създаване на нов продукт + Заприхождаване от един единствен екран:

Екран: Складове / Доставчици > Получаване на стоки > Нова доставка


На този екран вие въвеждате Код на продукт, Код на доставчик, Име на продукт, Количество, Покупна цена, Варианти на продукта (опционално).

Имайте предвид, че след като създадете и заприходите нов продукт, системата по подразбиране му дава статус “Напълно невидим”, така че няма опасност клиентите да видят продукта веднага след заприхождаване. Това ви дава възможност да преработите продукта на екран Продукти > Редакция на продукт, да качите снимки и описания и едва когато сте напълно готови, да промените статуса на “Видим”.

Ако търговецът желае да използва справката “Снабдяване за текущи поръчки”, би могъл да зададе във всеки продукт желано (минимално) количество. Така при всяка поръчка, в справката ще се отразява количество, необходимо за поръчка спрямо посоченото желано количество.


3. Трансфер на стоки

В случай, че собственикът на магазина желае да използва повече от един склад и повече от една локация за артикулите си, то той трябва да ги разпредели чрез Трансфер на стоки:

Екран Складове / Доставчици > Трансфер на стоки > Нов трансфер на стоки

Важно е да не забравяте да зададете статус на Трансфера “Завършен”, за да се отчетат новите актуални наличности.

След извършването на Трансфер на стоки промяната в наличностите в двата склада се отразява на следните места:

- В общия списък на екран Продукти > Продукти
- В общия списък на екран Складове / Доставчици > Продукти по складове
- На екран Складове / Доставчици > Продукти по складове > Складови движения


4. Изписване от склад

В таблицата "Изпиши от склад" > колона "Резервирай от свой склад" автоматично се генерира поръчаното количество. Полето за количество в колоната "Резервирай от свой склад" е активно и подлежи на корекция от ваша страна. Колоната "Заяви към доставчик" е неактивна в случаите, в които имате достатъчно собствени складови наличности, за да изпълните поръчката. Тази колона е активна само в случаите, в които не ви достигат собствени складови наличности и имате нужда от заявка към доставчик, за да изпълните поръчката.

След като обработите детайлите по поръчката, имате два варианта за Изписване от склад:


4.1. Вариант 1: Отиваме в Продажби > Поръчки > Детайли на конкретната поръчка.

Ако имаме наличности на поръчания продукт в повече от един склад, от таблицата Pick from Warehouse избираме склада, от който искаме да изпишем поръчания продукт. Избираме статус “Изпиши от склад”. Поръчаният продукт е изписан.

Ако желаете само да резервирате продукт, а не веднага да го изписвате, използвайте статуса “Резервирай количества в наш склад”.


4.2.  Вариант 2: Отиваме в Продажби > Поръчки > Детайли на конкретната поръчка.
Ако имаме наличности на поръчания продукт в повече от един склад, от таблицата Pick from Warehouse избираме склада, от който искаме да изпишем поръчания продукт.

Кликваме върху синия бутон “Изпиши от склад”. Поръчаният продукт е изписан.


5. Справката “Снабдяване за текущи поръчки” се актуализира всеки път, когато се извърши Изписване от склад.

Ако собственикът желае да използва справките “Снабдяване за текущи поръчки”, то той трябва задължително да посочи Доставчик за всеки един от продуктите си. Към момента това се случва с падащо меню в екран Редакция / Създаване на продукт. Доставчикът за всеки продук може да бъде променен във всеки един момент.

Системата няма да ви форсира да изберете Доставчик по време или веднага след Заприхождаването. Можете да го направите във всеки един момент. Трябва да имате предвид, че без избран Доставчик, няма да можете да използвате справките "Презареждане" и "Снабдяване за текущи поръчки", които почти на 100% елиминират ръчния труд при подготвяне на Заявка за доставка.


Справката “Снабдяване за текущи поръчки” е достъпна на:

Екран: Складове / Доставчици > Снабдяване за текущи поръчки > Нов трансфер на стоки


6. Създай “Заявка за доставка”

Системата позволява два подхода:


6.1. Ако използвате справката “Снабдяване за текущи поръчки”, маркирайте с отметки продуктите, които искате да включите в Заявката за доставка.
Имайте предвид, че в една доставка можете да включите само продукти с един и същ доставчик. Използвайте синия бутон “Създай заявка за доставка”.
Системата автоматично ще генерира всички данни на Продуктите и на Доставчика.


6.2. Ако НЕ използвате справката “Снабдяване за текущи поръчки”, отидете на:
Екран Складове / Доставчици > Заявки за доставка > Създай заявка за доставка
Попълнете данните на желания доставчик и на желаните продукти ръчно.


7. Получаване на стока и Разполагане в склад

Екран: Складове / Доставчици > Получаване на стоки

От същия екран може да използвате бързия бутон “+ Разполагане в склад” или да отидете на:

Екран Складове / Доставчици > Разполагане в склад

Онлайн магазин от SELITON