Двупосочна интеграция със складова система Gensoft MoneyWorks

Платформата Seliton осигурява двупосочна синхронизация със складова програма MoneyWorks, напълно готова за ползване ВЕДНАГА.

Софтуерната компания Генсофт в партньорство с Seliton създаде модул за двупосочна синхронизация:
* в първата посока модулът автоматично прехвърля продуктовия каталог и наличности от програмата MoneyWorks в онлайн магазин Seliton
* във втората посока всички онлайн поръчки и онлайн клиенти се прехвърлят от е-магазин Seliton към MoneyWorks.

Заявка за инсталация
Двупосочна интеграция със складова система Gensoft MoneyWorks

Синхронизация на продукти и поръчки между MoneyWorks и Seliton

Стабилно, готово решение за автоматизиране на Вашия бизнес!

Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин в складовата система MoneyWorks.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула Интернет магазин в програмата на Генсофт. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи MoneyWorks ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, или на всеки 15 минути – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура. Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Генсофт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, избор на склад и избор на цена.

Кои данни се синхронизират при експорта от MoneyWorks към Seliton:

 • Код на продукт
 • Име на продукт
 • Доставна цена
 • Продажна цена
 • Количество
 • Тегло на продукта
 • Описание
 • Категория на продукта
 • Варианти на продукта
 • Атрибути на продукта
 • Отчет на синхронизацията
 • История на синхронизацията
 • Защита срещу некоректни данни в складовата програма
 • Възмножност да се променят несинхронизирани полета
 • Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
 • Управление на новосъздадени продукти
 • Управление на изчепрани продукти
 • Поръчки от Селитон към складовата програма

Двупосочна синхронизация между Seliton и MoneyWorks (част 1)

Двупосочна синхронизация между Seliton и MoneyWorks (част 2)

Ако имате въпроси, моля обадете се на Търговския отдел на SELITON тел. 0700 45 155 (вътр. 2) или пишете на имейл адрес sales@seliton.bg . Може да се свържете и с Търговския отдел на GENSOFT на тел. 0888663516 или на имейл адрес sales@gensoft.bg.

Онлайн магазин от SELITON