Работа със Складова система Seliton за търговци БЕЗ СОБСТВЕНИ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

Дата: 09 Ное 2017

Последователност при работа със Складова система Seliton

за търговци БЕЗ СОБСТВЕНИ СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ

 


ПЪРВА ГЛАВА

Задължителни първи стъпки
(Изпълняват се от отдел “Техническа поддръжка” на Seliton
)


1. Създаване на Доставчик.

Нужно е да се създаде профил на поне един от доставчиците, с които търговецът работи

Екран: Складове > Доставчици > Нов доставчик

Въвеждат се данните на доставчика.

2. Създаване на Външен склад (Склад на Доставчик)

Екран: Складове > Складове > Нов склад

При създаването на Външен склад на Доставчик е важно да обърнете внимание на радио бутоните:

- “Индивидуални количества (от XML импорт)". Тази опция се отнася към търговците, които работят със синхронизации с външни доставчици.

- “Всички продукти са с количество”. Ако изберете тази опция, трябва да изберете фиксиран еднакъв брой на всички продукти, които ще заприхождавате в този склад. Например 100.

ВАЖНО: Имайте предвид, че фиктивните количества са ВИДИМИ в Клиентската област.

Въвежда се име на Склада и се създава поне една локация в Склада (напр. Приемна, Стелаж 1А, Помещение 1 и т.н.).


3. Настройка на Статуси на поръчка (извън Складовия модул)

Екран: Настройки > Статуси на поръчка

Старите “Инвентарни действия” трябва да се асоциират / напаснат с новите “Складови операции”. Силно препоръчително е да се добавят следните нови статуси:

- Резервирай количества в наш склад
- Резервирай количества при доставчик
- Изпиши от склад


Препоръчителните опции, които трябва да се изберат за всеки Статус са следните:

http://seliton.bg/userfiles/archive/product_files_shared/Order-Statuses.pdfВТОРА ГЛАВА

Препоръчителни последващи стъпки
зпълняват се от търговци, които работят без собствени складови наличности)


 

1. Заприхождаване (Получаване) на съществуващ в системата / магазина продукт

Екран: Продукти > Продукти

Изберете ръчно от падащото меню в Редакцията на всеки продукт неговия Доставчик.

2. Ако собственикът желае да използва справките "Презареждане" и "Снабдяване за текущи поръчки", то той трябва да посочи Доставчик за всеки един от продуктите си. Към момента това се случва с падащо меню в екран Редакция / Създаване на продукт.

Системата няма да ви форсира да изберете Доставчик по време или веднага след Заприхождаването. Можете да го направите във всеки един момент. Трябва да имате предвид, че без избран Доставчик, няма да можете да използвате справките "Презареждане" и "Снабдяване за текущи поръчки", които почти на 100% елиминират ръчния труд при подготвяне на Заявка за доставка.


3. Изписване от склад.

Отиваме в Продажби > Поръчки > Детайли на конкретната поръчка.

В таблицата "Изпиши от склад" > колона "Заяви от доставчик" автоматично се генерира поръчаното количество. Полето за въвеждане на количество в колоната "Заяви от доставчик" е активно и може да коригирате и да заявите по-голямо количество в случай.

След като сте готови с обработката на поръчката, избирете статус “Резервирай количества при доставчик”.


4. Снабдяване за текущи поръчки

След изписване от склад се активира справката "Снабдяване за текущи поръчки".

Справката “Снабдяване за текущи поръчки” е достъпна на:


Екран: Складове / Доставчици > Снабдяване за текущи поръчки > Нов трансфер на стоки


5. Заявки за доставка

Системата позволява два подхода:


5.1. Ако използвате справката “Снабдяване за текущи поръчки”, маркирайте с отметки продуктите, които искате да включите в Заявката за доставка.

Имайте предвид, че в една доставка можете да включите само продукти с един и същ доставчик. Използвайте синия бутон “Създай заявка за доставка”.

Системата автоматично ще генерира всички данни на Продуктите и на Доставчика.


5.2. Ако НЕ използвате справката “Снабдяване за текущи поръчки”, отидете на:

Екран Складове / Доставчици > Заявки за доставка > Създай заявка за доставка

Попълнете данните на желания доставчик и на желаните продукти ръчно.


6. Заприхождаване (Получаване) на чисто нов продукт, който не съществува в системата / магазина

При създаване на нови продукти, заприхождаването във Външен склад на доставчик става по същия начин, както и Заприхождаването на вече съществуващи в системата / магазина продукти:

Екран: Продукти > Продукти и избор на Доставчик за всеки продукт.

 

Онлайн магазин от SELITON