Процедури в ePay.bg за плащания с дебитни и кредитни карти

Дата: 02 Авг 2010

От гледна точка на онлайн търговеца в ePay.bg има две отделни процедури според това дали крайният потребител (лицето което фактически плаща) е регистриран в Ипей или не.

Дебитни карти и кредитни карти, регистрирани предварително в ePay.bg

Процесът да започнете да приемате плащания от дебитни карти и кредитни карти регистрирани в системата на ePay.bg е много олекотен и улеснен. Ако всичко е наред одобрението на търговеца отнема 1 ден. Няма никакви специални условия и изисквания към уебсайта на търговеца.

  • Регистрирате се онлайн като търговец
  • Сключвате договор с Ипей АД (може да изтеглете оттук Договор с Ипей АД ), и го изпращате на адрес: София 1000, ул. Иван Вазов 16, ет. 5 или го подписвате с универсален електронен подпис и го изпращате на merchant@epay.bg.

Услугата ще бъде активна след одобрение от страна на Ипей АД. След като сте одобрен влизате във вашия профил в ePay.bg, в меню "Лична информация и настройки" ще намерите вашия Клиентски номер (10-цифрен номер на търговеца в ePay.bg) и вашия таен ключ. За да свържете Epay.bg с вашия онлайн магазин остава само да въведете тези данни в Summer Cart, в модула "ePay.bg".

Кредитни карти Visa и MasterCard, без изискване за предварителна регистрация

За работа с кредитни карти Visa и MasterCard търговецът има нужда от услугата ePay Свят. Попълват се повече документи, отнема повече време за одобрение. Epay.bg изисква търговецът да подпише допълнително следните два докуметна:

Допълнителните документи за услугата "ePayСвят" се получават при поискване на телефон 02/921 08 50 вътр. 535, 536 и 537 или на e-mail: merchant@epay.bg. Услугата ще бъде активна след одобрение от страна на Ипей АД. Активирането на услугата отнема около 10 работни дни след одобрението. След това ви остава само да въведете вашите данни в Summer Cart, в специалния модул "ePay.bg PayDirect".

Стандартни изисквания към онлайн магазина

За да бъде одобрен онлайн магазинът, търговецът трябва да има страница в своя е-магазин където да обяви:

  • Фирмени данни
  • Политика на доставка - условия, цени
  • Политика на търговеца за защита на личните данни и за сигурност при предаване на картовите данни
  • Условия за отказ на извършена поръчка (Cancellation policy)
  • Условия за връщане на закупена стока (Return policy)
  • Условия за възстановяване на суми (Refund policy)
  • Условия на замяна на стока (Replacement policy)

Това са стандартни правила, наложени от картовите оператори Visa International и MasterCard International за сайтове с електронна търговия. Ипей АД, както и всички банки с виртуален ПОС терминал, налагат спазването на тези изисквания за да оперирате с международни кредитни карти. Важно е да се знае, че по препоръка на Ипей АД търговецът трябва да съхранява минимум 1 година всички документи свързани с дадена поръчка, съпъстващата я платежна транзакция и доставка; в случай че се наложи трябва да се пазат документи и за отказ на картодържателя за получаване на стоката, доказателство за връщане на стоката, доказателство за замяна на стоката, уведомление от търговеца за възстановяване на сума на картодържателя.

Онлайн магазин от SELITON