Интеграцията между SelMatic Plus и Seliton

В непрекъснатия стремеж да предлага на своите клиенти нови инструменти за развитие на бизнеса, Селматик обедини усилия водещия доставчик на софтуер за онлайн търговия Seliton. Двете фирми съвместно създадоха автоматизиран интерфейс за връзка между своите водещи продукти SelMatic Plus и Seliton.

Заявка за инсталация
Интеграцията между SelMatic Plus и Seliton

Как работи интеграцията между SelMatic Plus и магазина Seliton

Съвместният проект позволява веднага, с минимални разходи и усилия да разкриете свой онлайн търговски обект, който е свързан с Вашата ERP система.

Съдържанието на магазина се управлява директно от SelMatic Plus, откъдето се тегли автоматично цялата информация за артикулите, цените, наличностите и т.н. Продажбите, поръчките и плащанията се прехвърлят в ERP системата, където се обработват по стандартен начин. Данните, които се обменят между двата продукта може да се настроят индивидуално за всеки клиент, благодарение на уникалната технология на SelMatic Plus.

Интеграцията на Seliton и Selmatic Plus активно се използва от няколко корпоративни клиенти. Успешните проекти до момента са:

ONE Telekomunikaciski uslugi AD, водещият телекомуникационен оператор в Македония, част от Telekom Slovenia Group - онлайн магазинът вече е в експлоатация и се контролира от POS системата на Селматик.

Мултирама България, най-голямата специализирана верига магазини за компютри и периферия на българския пазар, автоматично управлява своя популярен онлайн магазин чрез интеграцията със SelMatic Plus.

Защо SelMatic Plus ?

  • Решение, притежаващо простотата на средния клас и гъвкавостта на високия клас ERP системи
  • Бърза разработка на допълнителни функционалности, посредством вграден език за програмиране
  • On-line и off-line работа с програмата от отдалечени или мобилни обекти на фирмата и автоматична синхронизация на данните
  • Създаден за българските условия и развит от опита на реалния бизнес в продължение на повече от 10 години
  • Множество интерфейси с външни приложения, други ERP-системи, счетоводни продукти и мобилни устройства
  • Мощен модул за печат, с възможност за произволен дизайн и съдържание на хартиените документи
  • Разнообразни и изчерпателни справки, настроени според изискванията на клиента и с възможност за изработване на произволни нови, по заявка
  • Детайлни настройки на правата на достъп на всички нива, на всяко работно място
  • Непретенциозни изисквания към хардуера и системния софтуер
  • Големи възможности за ценообразуване, промоции, клиентски карти, ваучери и много други

SelMatic Plus e интегрирана ERP система, предлагаща пълен набор от функционалности за ефективeн контрол и управление на проспериращите търговски фирми. Системата е подходяща за фирми, търгуващи на едро и дребно и особено за вериги от магазини или офиси, разположени на физически различни места. https://selmatic.com Със SelMatic Plus постигате опростяване на работния процес, използвайки широк набор от функции и специализирани интерфейси и намалявате разходите чрез автоматизация и по-голяма ефективност на процесите. Той е пряко насочен към специфичните нужди и цели на конкретния бизнес.

Онлайн магазин от SELITON