Модул POS Master

Спестете време и усилия с експорт от POS Master към онлайн магазин Seliton!

Представяме Ви готовото разработено решение на Seliton 11 за бърз и лесен експорт - POS Master

Пробвай безплатно
Модул POS Master

Експорт с POS Master към онлайн магазин Seliton

Синхронизирате с минимални усилия, като спестявате огромно количество ръчен труд. Осигурявате си автоматични последващи синхронизации за отразяване на промените, настъпили в складовата Ви програма по отношение на цените, наличностите, нововъведените продукти и категории.

Процесът на редовно обновяване между POS Master и Seliton автоматизира и координира двете системи, помагайки ви да се фокусирате на 100% върху бъдещото си развитие като подпомага процесът на общото планиране на вашия бизнес и затвърждава позициите ви на водещ търговец във вашия сектор. Търговецът сам управлява и избира честотата на сихронизацията. Двупосочната синхронизация е нова гигантска бизнес стъпка за вашия електронен магазин. Вие синхронизирате, а динамиката на бизнеса ви нараства главоломно.

За POS Master

POS Master е система, разработена от българската софтуерна компания SIS Technologies. Основана е през 1991 г. и е специализирана в производството на ритейл софтуер и бизнес софтуер в България. SIS Technologies се занимава и с дистрибуция на висококачествен специализиран хардуер.

Кои данни се синхронизират с експорта от POS Master към Seliton?

 • Код на продукт
 • Име на продукт
 • Единична цена
 • Стара цена на продукта (всеки продукт се визуализира с две цени - стара и нова)
 • Количество
 • Категория на продукта
 • Производител/Марка
 • Видимост на продукта
 • Име на категорията
 • Име на производителя/марката
 • Отчет на синхронизацията
 • История на синхронизацията
 • Защита срещу некоректни данни в складовата програма
 • Възмножност да се променят несинхронизирани полета
 • Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
 • Управление на новосъздадени продукти
 • Управление на изчепрани продукти
Онлайн магазин от SELITON