1. Предварително да е закупен пълнофункционален пакет Summer Cart Pro или International вер.6.0 или вер.7.0.

2. Клиентът да посочи поне 3 сайта, които му харесват

3. Клиентът да посочи бизнес нишата, в която ще работи

4. Клиентът да посочи поне 3 основни цвята за магазина. Инструменти за избор на цвят:

5. Клиентът резервира време за комуникация със специалистите на Summer Cart в определен час и дата, съобразно тяхната заетост и работен график.

6. Брой допустими ревизии – 5

7. Какво може да се променя:

* всички цветове на всички елементи на избрания шаблон

* разместване на поддържаните от системата кутии, без да се нарушава схемата на избраният шаблон

* разместване на елементи не се поддържа

* смяна на фон, ако предоставената от клиента картинка е подходяща за целите на дизайна.

* поставяне на банери при предоставяне на оразмерени картинки (размерът на банера се определя след избора на вграден дизайн шаблон)

* широчината на сайта не подлежи на промяна

Онлайн магазин от SELITON