Двупосочна интеграция с Янак Софт търговски софтуер

Платформа Seliton предалага решение за Двупосочна синхронизация с търговски и счетоводен софтуер Янак Софт. Разработката е напълно готова за ползване ВЕДНАГА.

Складова програма Янак Софт предлага решение за интеграция с интернет магазин.
Е-магазинът може да бъде свързан с категорийните данни на програма
Янак Софт или да има отделно категорийно дърво, което да се синхронизира с онлайн магазина. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира автоматично.

Потребителя извършва поръчка през онлайн магазина, попълва данните за доставка и приключва поръчката. Поръчката се записва в базата данни на
Янак СофтОператорът преглежда поръчката и избира "Изпълни", след което поръчката се зарежда като "Нова продажба" и продажбата се финализира.

Синхронизация на продукти и поръчки между Янак Софт и Seliton - стабилно, готово решение за автоматизиране на Вашия бизнес!

Софтуерната компания Янак Софт в партньорство със Селитон България създаде модул за Двупосочна синхронизация:
 * в първата посока модулът автоматично прехвърля продуктите (категорийното дърво) и наличности от програмата Янак Софт в онлайн магазин Seliton
 * във втората посока всички онлайн поръчки и онлайн клиенти се прехвърлят от е-магазин Seliton към Янак Софт.
 
 Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин в търговския софтуер Янак Софт.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула за синхронизация в Seliton. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи Янак Софт ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, или няколко пъти на ден – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура. Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Янак Софт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, категории и избор на цена.
 

Кои данни се синхронизират при експорта
от Янак Софт към Seliton:
Код на продукт - избор от 3 стойности (ID, каталожен номер, баркод)
Име на продукт
Продажна цена
Продажна цена с включена отстъпка
Продажна цена и Продажна цена с включена отстъпка (едновременно)
Количество
Тегло на продукта
Описание
Категория на продукти
Атрибути на продукта
Отчет на синхронизацията
История на синхронизацията
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
Възмножност да се променят несинхронизирани полета
Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
Управление на новосъздадени продукти
Управление на изчепрани продукти
Поръчки от Селитон към складовата програма

Двупосочна синхронизация между
Seliton и Янак Софт (част 1)

Двупосочна синхронизация между
Seliton и Янак Софт (част 2)

 

Ако имате въпроси, моля обадете се на Търговския отдел на SELITON тел. 0700 45 155 (вътр. 2) или пишете на имейл адрес sales@seliton.bg .
Може да се свържете и с Търговския отдел на YANAK SOFT на тел. 0898 41 41 22 или на имейл адрес office@yanaksoft.com .

Онлайн магазин от SELITON