Единна система 3-в-1:
Онлайн магазин + Вградена складова система + Вградена ПОС система

  НОВО: Вече имаме вградена складова система в онлайн магазини Seliton!

Seliton СКЛАД
 • Режим на работа с реални и фиктивни наличности
 • Режим на работа със собствен производствен цех / склад
 • Резервиране на количества в поръчки, по складове
 • Разписки за Приемане на стока
 • Разписки за Разполагане в локации в склад
 • Разписки за Изписване от склад
 • Разписки за Прехвърляне между складове
 • Фактури и кредитни известия
 • Инвентаризационен опис (ревизия)
 • Неограничен брой складове
 • Заприхождаване на продукти по складове
 • Избор на складове в поръчка
 • Операции в склад
 • Локации в склад
 • Печат на етикети
 • ПОС система за продажба в реален магазин
 • Отчет Снабдяване
 • Отчет Презареждане
 • Документи за заявка/поръчка към доставчик
 • Интеграция с Баркод четец
 

 

STANDART

ADVANCED

ПРОДУКТИ ПО СКЛАДОВЕ

Наличност по собствени сладове

Smart

Pro

Наличност по складове на доставчици

Smart

Pro

Комбинация от вътрешни и външни складове (собствени и на доставчици)

Smart

Pro

Режим на работа с реални и фиктивни наличности - подходящо е в случаите на XML синхронизации

Smart

Pro

Брой складове

Smart

2

Pro

Неограничен

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Всички операции са документно-базирани

Smart

Pro

Имате пълна проследимост и отчетност

Smart

Pro

Разполагате с разписки за:

 • Приемане на стока
 • Разполагане в локации в склад
 • Изписване от склад
 • Прехвърляне между складове
Smart

Pro

Фактури и кредитни известия

Smart

Pro

Инвентаризационен опис

Smart

Pro

Документи за заявка/поръчка към доставчик

Smart

Pro

ОПЕРАЦИИ В СКЛАД

Заприхождаване в склад

 • Максимално опростено въвеждане на вариантни продукти (дрехи, обувки, др.) в склад
 • Директно създаване на желаните варианти и филтри в онлайн магазина
 • Изписване от склад
 • Пълна история на складови движения за всеки продукт
Smart

Pro

Разполагане в точни локации/стелажи в склад

Smart

Pro

Изписване от склад

Smart

Pro

Трансфер между складове

Smart

Pro

Инвентаризация и корекции

Smart

Pro

ПЛАНИРАНЕ НА ДОСТАВКИ (ОПЕРАЦИИ С ДОСТАВЧИЦИ)

Отчет "Снабдяване за изпълнение на текущи поръчки"

Smart

Pro

Отчет "Презареждане" по доставчик, склад или целия продуктов асортимент

Smart

Pro

Автоматично изготвяне на Заявка за доставка и изпращане по имейл към избрания доставчик

Smart

Pro

Предвидили сме решение за различни бизнес модели и движение на продукти между Търговец <> Краен клиент и Търговец <> Доставчик

Smart

Pro

Три режима на работа с всеки доставчик:

 • Отчитане на реални налични бройки
 • Отчитане на фиксирани "условни" бройки
 • Работа с неограничени бройки
Smart

Pro

ИЗБОР НА СКЛАДОВЕ ПРИ ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКА

Резервиране на количества

Smart

Pro

Изписване от склад

Smart

Pro

ПЕЧАТ НА ЕТИКЕТИ

Етикетът съдържа Име, Цена, Баркод на продукт

Smart

Pro

Четири готови подредби + Възможност за ваши подредби

Smart

Pro

Сами определяте размера на етикетите

Smart

Pro

Гъвкаво и лесно управление при печат на етикети

Smart

Pro

ПОС СИСТЕМА ЗА ПРОДАЖБА В РЕАЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Специален интерфейс за бърза и удобна работа

Smart

Pro

Не изисква специална техника, един компютър или таблет е достатъчен за да продавате на каса

Smart

Pro

Достъпен е директно в административната област на онлайн магазина

Smart

Pro

Осигурява единна продажбена система, с единно централизирано отчитане на складови наличности

Smart

Pro

Работи с баркод четец

Smart

Pro

Ежедневно подпомагаме над 4000 фирми от България, Румъния, Турция и Европа да осъществяват своите амбиции.

Не се лишавайте от възможности, вземете платформата, която Ви дава най-богатата функционалност в България!

Онлайн магазин от SELITON