1. PHP

Summer Cart изисква PHP 5.1 или по ново.

Трябва да са включени следните вградени разширения на PHP:
MySQL, SimpleXML, Session, pcre, ctype, soap, OpenSSL, cURL, GD с поддръжка на GIF, JPEG и PNG

Уверете се, че конфигурационния файл php.ini отговаря на следните изисквания:
        safe_mode трябва да е изключен
        file_uploads трябва да е включен
        Suhosin трябва да е изключен


Системата трябва да има инсталиран free IonCube loader, или работеща dl() фунцкия за динамично зареждане на IonCube.

  Съвет:

Повече информация за настройките на PHP можете да прочетете на адрес http://www.php.net

2. Уеб Сървър

Summer Cart работи с Apache 1.2 или по-нов. Необходимо условие за правилна работа на магазина е ModSecurity и MultiVews да бъдат изключени.

3. MySQL

Summer Cart е съвместим с MySQL версия 4.1 или по нова. Задължително условие е базата данни да поддържа - InnoDB

Трябва да имате достъп до MySQL база данни, Уверете се, че имате следната информация:
        -- Име на MySQL сървъра
        -- Име на базата данни
        -- Потребителско име и парола за базата данни

4. SSL сертификат

За правилната работа на някои от модулите на Summer Cart е необходим SSL сертификат(Facebook магазин, PayPal Express и др.)

5. Hosting пространство

Нова инсталация на Summer Cart използва около 20 мегабайта дисково пространство. В допълнение към това, ще Ви е необходимо пространство за картинките на Вашите продукти, както и за други файлове, които може да качите във връзка с настройване и модификации на Summer Cart. Пространството в базата данни, което Summer Cart ще ползва зависи от броя на продуктите, клиентите, страниците с богат текст и поръчките които се съхраняват. Съответно, пространството в базата данни може да варира от 1 мегабайт за малки магазини до над 100 мегабайта за големи магазини.

Забележка: Необходимо е да имате инсталиран безплатния IonCube loader, или работеща dl() функция за да използвате динамичното зареждане на IonCube.

Онлайн магазин от SELITON