Google Analytics 4 Ecommerce Tracking Gtag е нова отлична разработка на Google за изключително детайлни метрики на клиентското поведение във Вашия Google Analytics панел.

Ние от Seliton изградихме качествена интеграция със GA4 Ecommerce Tracking, , която свързва Seliton магазините с новата статистическа методология на Google. GA4 Ecommerce Tracking Gtag надгражда и заменя традиционните UA-базирани Ecommerce Tracking и Enhanced Ecommerce Tracking.

 

➤ До 01.07.2023 трите модула могат да се използват паралелно, след което Google ще спре своите Universal Analytics методи, с което и Seliton модулите основани на тях ще спрат да функционират.

 

С помощта на новия GA 4 Ecommerce Tracking ще имате детайлна информация за всяка една стъпка, която клиентът прави в онлайн магазина ви. Всяка негова крачка, докато разглежда продукти, добавя ги и ги изважда от количката, финализира поръчката или се отказва от нея в последния момент, вече ще е на показ във Вашия Google Analytics панел, в меню Ecommerce. Това гарантирано ще ви помогне да оптимизирате търговската си стратегия и да превърнете всички пропуснати възможности в реални продажби.

Подробно сравнение между GA4 Pixel и GA4 е-COMMERCE TRACKING:

I. Посетители

Обща информация за посетители на сайта

Key Описание Отчита се чрез
GA4 Pixel
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
visitors Посетители
bounce rate Напуснали посетители след 1 разгледана страница
visitors country Държава
visited pages Разгледани страници
time on site Времетраене на посетител в сайта
referrer / source Източник

II. Продуктови данни

Информация за представянето на всеки отделен продукт

Key Описание Отчита се чрез
GA4 Pixel
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id ID или SKU на продукта
name Име на продукта
brand Марка на продукта
category Категория на продукта
currency Валута

III. Бърз преглед на продукта

Информация за представянето на функцията "Бърз преглед на подукт"

Key Описание Отчита се чрез
GA4 Pixel
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id ID или SKU на продукта
name Име на продукта
brand Марка на продукта
category Категория на продукта

IV. Импресии (показвания)

Информация за разглеждането на всеки продукт

Key Описание Отчита се чрез
GA4 Pixel
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id ID или SKU на продукта
name Име на продукта
list Списък или колекция, към които принадлежи продуктът
brand Марка на продукта
category Категория на продукта

V. Банери

Информация за прегледа на банери в онлайн магазина

Key Описание Отчита се чрез
 GA4 Pixel
Отчита се чрез
 GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id ID на промоцията
name Име на продукта
creative Име на промоцията
list Списък или колекция, към които принадлежи продуктът

VI. Основни дейности в онлайн магазина

Информация за основните действия в онлайн магазина

Key Описание Отчита се чрез
Ecommerce Tracking
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
click Клик върху продукта или върху линка на продукта за един или повече продукти
detail Детайли за разглеждане на продукта
add Добавяне на един или повече продукти в количката
purchase Покупка на един или повече продукти

VII. Добавяне и изваждане на продукти от количката

Информация за добавените и извадените продукти от клиентската количка

Key Описание Отчита се чрез
Ecommerce Tracking
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id ID или SKU на продукта
name Име на продукта
brand Марка на продукта
category Категория на продукта
variant Вариант на продукта
price Цена на продукта
quantity Количество

VIII. Поръчки

Информация за действия, последвали поръчката

Key Описание Отчита се чрез
Universal Analytics
Ecommerce Tracking
до 01.07.2023
Отчита се чрез
GA4 е-Commerce Tracking Gtag
id Номер на поръчка
tax Отчитане на данък в поръчката
coupon Отчитане на купонна отстъпка в поръчката
revenue Калкулация на печалбата
shipping Разходи за доставка
Онлайн магазин от SELITON