Microinvest Склад Pro e гъвкава складова система, напълно интегрирана със Summer Cart, която управлява стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Microinvest Склад Pro е разработка на софтуерна компания Microinvest, партньор на Mirchev Ideas.

Водени от желанието да се предложат комплексни решения на своите потребители Microinvest и Mirchev Ideas предлагат единна система, обединяваща успешен инструмент за онлайн търговия с водещ софтуер за автоматизация на ключови бизнес процеси.

Как работи интеграцията между Microinvest Склад Pro и онлайн магазина Summer Cart

Интеграцията между Microinvest Склад Pro и онлайн магазина Summer Cart се осъществява чрез приложението Microinvest Utility Center, което поддържа двупосочна обмен на данни между двата софтуерни продукта. Това комплексно решение позволява да оцените постигнатото от бизнеса си и да повишите ефективността на онлайн продажбите.

Комуникацията между Microinvest Склад Pro и Summer Cart се осъществява чрез лесни настройки в няколко бързи стъпки, като същевременно позволява двупосочна синхронизация на продукти, клиенти, поръчки, наличности. По този начин се дава възможността за интеграция на въведените номенклатури в Microinvest Склад Pro директно в онлайн магазина. Това позволява чрез еднократно въвеждане на стоки и партньори в складовата програма информацията да бъда използвана в Summer Cart. Снимките към всеки продукти, импортирани в складовата система Microinvest Склад Pro, автоматично могат да бъдат приложени за визуализация на предложенията в платформата на онлайн магазин. Следенето на продажби по обекти също е организирано бързо и лесно.

Някои от основните предимствата на интеграцията между Microinvest Склад Pro и Summer Cart на Вашия бизнес са:

  • Възможност за автоматичен и защитен обмен на данни;
  • Пълен мониторинг на търговската дейност;
  • Следене във всеки един момент количеството използвани запаси и планиране на необходимите разходи.
  • Интуитивност на системата, която дава съвети за бъдещи покупки и поръчки;
  • Спестява човешки и финансови ресурси;
  • Елиминира необходимостта от въвеждане на една и съща информация многократно;
  • Получаване на своевременна информация за нуждите на клиента и взаимоотношенията с доставчици.
  • Изключително олекотена и улеснена процедура на използване.
Онлайн магазин от SELITON