Email Квоти

Имейл квотите се използват единствено за съхраняване на имейл кореспонденция, свързана с домейна на Вашия онлайн магазин Seliton (Summer Cart). За да осигурим максимално бързодействие на магазините с месечен и годишен абонаментен план, меил сървърът на Seliton е отделен, самостоятелен сървър.

Имейл квотите се фактурират и предплащат за 12 месеца. Цените са без ДДС / месец.

Имейл квоти Дисково пространство Цена
Квота 1 1 - 5 GB 5 ЛВ
Квота 2 5 - 10 GB 10 ЛВ
Онлайн магазин от SELITON