Двупосочна интеграция с Янак Софт

Платформа Seliton предалага решение за Двупосочна синхронизация с търговски и счетоводен софтуер Янак Софт. Разработката е напълно готова за ползване ВЕДНАГА.

Складова програма Янак Софт предлага решение за интеграция с интернет магазин.

Е-магазинът може да бъде свързан с категорийните данни на програма Янак Софт или да има отделно категорийно дърво, което да се синхронизира с онлайн магазина. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира автоматично.

Потребителя извършва поръчка през онлайн магазина, попълва данните за доставка и приключва поръчката. Поръчката се записва в базата данни на Янак Софт. Операторът преглежда поръчката и избира "Изпълни", след което поръчката се зарежда като "Нова продажба" и продажбата се финализира.

Заявка за инсталация
Двупосочна интеграция с Янак Софт

Синхронизация на продукти и поръчки между Янак Софт и Seliton

Стабилно, готово решение за автоматизиране на Вашия бизнес!

Софтуерната компания Янак Софт в партньорство със Селитон България създаде модул за Двупосочна синхронизация:
* в първата посока модулът автоматично прехвърля продуктите (категорийното дърво) и наличности от програмата Янак Софт в онлайн магазин Seliton
* във втората посока всички онлайн поръчки и онлайн клиенти се прехвърлят от е-магазин Seliton към Янак Софт.

Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин в търговския софтуер Янак Софт.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула за синхронизация в Seliton. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи Янак Софт ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, или няколко пъти на ден – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура. Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Янак Софт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, категории и избор на цена.

Кои данни се синхронизират при експорта от Янак Софт към Seliton:

 • Код на продукт - избор от 3 стойности (ID, каталожен номер, баркод)
 • Име на продукт
 • Продажна цена
 • Продажна цена с включена отстъпка
 • Продажна цена и Продажна цена с включена отстъпка (едновременно)
 • Количество
 • Тегло на продукта
 • Описание
 • Категория на продукти
 • Атрибути на продукта
 • Отчет на синхронизацията
 • История на синхронизацията
 • Защита срещу некоректни данни в складовата програма
 • Възмножност да се променят несинхронизирани полета
 • Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
 • Управление на новосъздадени продукти
 • Управление на изчепрани продукти
 • Поръчки от Селитон към складовата програма

Ако имате въпроси, моля обадете се на Търговския отдел на SELITON тел. 0700 45 155 (вътр. 2) или пишете на имейл адрес sales@seliton.bg . Може да се свържете и с Търговския отдел на YANAK SOFT на тел. 0898 41 41 22 или на имейл адрес office@yanaksoft.com.

Онлайн магазин от SELITON