платформа за онлайн магазини и складова система0700 45 155

Модул за синхронизация с Gensoft MoneyWorks

Двупосочна интеграция със складова система Gensoft MoneyWorks

Платформата Seliton осигурява двупосочна синхронизация със складова програма MoneyWorks, напълно готова за ползване ВЕДНАГА.

Синхронизация на продукти и поръчки между MoneyWorks и Seliton - стабилно, готово решение за автоматизиране на Вашия бизнес!

Софтуерната компания Генсофт в партньорство с Мирчев Идеас създаде модул за двупосочна синхронизация:
* в първата посока модулът автоматично прехвърля продуктовия каталог и наличности от програмата MoneyWorks в онлайн магазин Seliton
* във втората посока всички онлайн поръчки и онлайн клиенти се прехвърлят от е-магазин Seliton към MoneyWorks.

Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин в складовата система MoneyWorks.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула Интернет магазин в програмата на Генсофт. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи MoneyWorks ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, или на всеки 15 минути – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура. Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Генсофт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, избор на склад и избор на цена.
 

Кои данни се синхронизират при експорта
от MoneyWorks към Seliton:
Код на продукт
Име на продукт
Доставна цена
Продажна цена
Количество
Тегло на продукта
Описание
Категория на продукта
Варианти на продукта
Атрибути на продукта
Отчет на синхронизацията
История на синхронизацията
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
Възмножност да се променят несинхронизирани полета
Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
Управление на новосъздадени продукти
Управление на изчепрани продукти
Поръчки от Селитон към складовата програма

Двупосочна синхронизация между
Seliton и MoneyWorks (част 1)

Двупосочна синхронизация между
Seliton и MoneyWorks (част 2)

 

Ако имате въпроси, моля обадете се на Търговския отдел на SELITON тел. 0700 45 155 (вътр. 2) или пишете на имейл адрес sales@seliton.bg .
Може да се свържете и с Търговския отдел на GENSOFT на тел. 0888663516 или на имейл адрес sales@gensoft.bg .