платформа за онлайн магазини и складова система0700 45 155

Модул за синхронизация с ЯнакСофт

Двупосочна интеграция с Янак Софт търговски софтуер

Платформата Seliton осигурява двупосочна синхронизация с търговски и счетоводен софтуер Yanak Soft, напълно готова за ползване ВЕДНАГА.

Складова програма ЯНАК притежава интеграция с интернет магазин.
Интернет магазинът може да бъде директно свързан с базата данни на програма ЯНАК или да има собствена база, която автоматично да се синхронизира. Няма допълнителна синхронизация, всичко се синхронизира автоматично.

Клиентите въвеждат поръчката през интернет магазина, попълват данните за доставка и приключват поръчката. Поръчката се записва в базата данни, като вида на документа е “Поръчка от клиент”.

В модул продажби започва да мига бутона “Поръчки”.

С един клик на мишката поръчката се зарежда в продажбите и се финализира сделката.

Синхронизация на продукти и поръчки между Янак Софт и Seliton - стабилно, готово решение за автоматизиране на Вашия бизнес!

Софтуерната компания Генсофт в партньорство с Мирчев Идеас създаде модул за двупосочна синхронизация:
 * в първата посока модулът автоматично прехвърля продуктовия каталог и наличности от програмата Янак Софт в онлайн магазин Seliton
 * във втората посока всички онлайн поръчки и онлайн клиенти се прехвърлят от е-магазин Seliton към Янак Софт.
 
 Само за няколко минути данните за стотици или хиляди продукти се интегрират в електронния магазин. В същото време всички поръчки и наличности се управляват по ефективен начин в търговския софтуер Янак Софт.

Целият процес е много улеснен и се осъществява през модула Интернет магазин в програмата на Генсофт. С няколко конкретни стъпки търговските фирми ползващи Янак Софт ще създадат собствен онлайн магазин и ще го напълнят със стоки за продажба.

Най-хубавото е, че търговецът сам определя колко често да се синхронизират данните – ежедневно, ежеседмично, или на всеки 15 минути – съобразявайки се единствено с динамиката на своите продажби, наличности и номенклатура. Освен автоматично прехвърляне на продуктови данни и честота на синхронизация, Генсофт са предвидили и гъвкави възможности за избор на продукти, избор на склад и избор на цена.
 

Кои данни се синхронизират при експорта
от Янак Софт към Seliton:
Код на продукт
Име на продукт
Доставна цена
Продажна цена
Количество
Тегло на продукта
Описание
Категория на продукта
Варианти на продукта - може да го заменим с Марка на продукта
Атрибути на продукта
Отчет на синхронизацията
История на синхронизацията
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
Възмножност да се променят несинхронизирани полета
Възмножност да се заключват полета срещу синхронизация
Управление на новосъздадени продукти
Управление на изчепрани продукти
Поръчки от Селитон към складовата програма

Двупосочна синхронизация между
Seliton и Янак Софт (част 1)

Двупосочна синхронизация между
Seliton и Янак Софт (част 2)

 

Ако имате въпроси, моля обадете се на Търговския отдел на SELITON тел. 0700 45 155 (вътр. 2) или пишете на имейл адрес sales@seliton.bg .
Може да се свържете и с Търговския отдел на YANAK SOFT на тел. 0898 41 41 22 или на имейл адрес office@yanaksoft.com .