Политика за Споделен Хостинг

1. Допустимо използване

Споделеният хостинг се използва единствено за хостване на платформа Селитон. Забранено е хостването на каквито и да е било други скриптове.

2. Спам - Непоискано Търговско Съобщение

Изрично е забранено изпращането на Спам.

Изпращането на Спам води до блокиране на съобщения изпращани от съответния сървър на който е разположен магазина и нарушава безпрепятсвенето му ползване от други наши клиенти. По тази причина:

  • 1. При първо оплакване за изпращане на Спам ще получите предупреждение;
  • 2. При получавне на второ оплакване за изпращане на Спам Вашият магазин ще бъде временно спрян до преместването му на отделен сървър или VPS, който клиента е необходимо да заплати по текуща ценова листа.
3. Дисково пространство и съхранение на данни
Всеки план има определено дисково пространство. В пространството с което разполагате се включват следните компоненти:
  • 1. Софтуерният код;
  • 2. База данни с Вашите данни (продукти, поръчки и т.н.);
  • 3. Файлове качени от Вас;
  • 4. Файлове генерирани от система - кеширани файлове, временни файлове, преоразмерени картинки и други;
  • 5. Резервни копия на магазина Ви.
Онлайн магазин от SELITON